Asgari Ücretle Birlikte Diğer Ücretler De Değişiyor!

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret miktarı nihayet belirlendi. Bu ücretteki değişiklikle birlikte, işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi destek ödemeleri, stajyer maaşı gibi pek çok ödemede de değişklik yapılacak.

Asgari ücretle ilgili beklenen değişiklikler sonunda netleşti. Yapıla değişiklikle birlikte asgari ücret, yüzde 49 oranında artırıldı. Böylece asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. 2023 yılı itibariyle işsizlik ödeneği asgari ücretin yüzde 80'ini aşamayacak ve yüzde 40'ından da düşük olmayacak. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği taban tutarı 7.994,74 TL, tavan tutarı ise 15.989,49 TL seviyelerine yükselecek.

Kıdem tazminatı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor ve her yıl için bir brüt asgari ücret miktarında ödeniyor. 2023 yılında brüt asgari ücret 13.414 TL iken, 2024 yılında bu miktar yüzde 49 artışla belirlenecek. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş bireyler tarafından ödeniyor. Bu prim miktarı asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirlenmiş olup, mevcut 342,06 TL olan miktar yeni düzenlemeyle birlikte 509,66 TL'ye yükselecek.

65 yaş aylığı şu anda 2.680 TL olarak ödenirken, yeni düzenleme ile birlikte bu miktar 3.993 TL seviyesine çıkacak. Stajyer maaşı, 18 yaşın altındaki ve eğitim sürecinde stajyerlik yapanların brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar aldıkları bir ücrettir. Şu anki 3.420,57 TL olan miktar, yeni zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine çıkacak.

Engelli aylığı da asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Mevcut 1.874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL'ye, 2.811 TL olan tavanı ise 4.188,39 TL'ye yükselecek. İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32'si oranında belirleniyor ve 4.292,48 TL'den 6.395,79 TL seviyesine çıkacak.