• Haberler
  • Ekonomi
  • Döviz ve borsadan para kazananlar dikkat! Ek vergi geliyor

Döviz ve borsadan para kazananlar dikkat! Ek vergi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba yasa kanun teklifine göre döviz kurlarından elde edilen faiz gelirleriyle borsadan kazanılan paralara uygulanmakta olan vergi oranının yüzde 40'a çıkması bekleniyor.

Döviz ve borsadan para kazananlar dikkat! Ek vergi geliyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba yasa kanun teklifine göre döviz kurlarından elde edilen faiz gelirleriyle borsadan kazanılan paralara uygulanmakta olan vergi oranının yüzde 40'a çıkması bekleniyor.

Ekonomi yönetimi, tasarrufçuların dövize olan taleplerini kısmak adına bankalara zorunlu karşılıkları artırma dahil olmak üzere bir dizi ek yükleri getirmişti. Şimdi yapılacak düzenleme ile döviz kazancından vergi alınması gündemde.

TBMM'ye de sunulan ve görüşmelerine de bu hafta başlanan torba yasa da 12. madde de yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden -Eurobond veya dolarlı borçlanma senetleri- sağlanan getiriler ile bankalara döviz kuyrları cinsinden açılan hesaplardan elde edilen faiz ve kar payı gelirlerinin yüzde 40 seviyesine kadar vergi alınması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi talep ediliyor.

KANUNDA MADDE YER ALIYOR

Torba yasada yer alan maddenin gerekçesi şu şekilde: "MADDE 12- Yapılan düzenleme ile yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar paylan üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında yapılacak vergi tevkifatma ilişkin oranı ayrı ayn veya birlikte %40'a kadar artırmaya ve geçici 67 nci maddede yer alan oranlan her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunlarm vadesi, elde tutulma süresi ve bunlan elde edenler itibanyla, yatırım fonlannın katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayn ayn %40'a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkamna yetki verilmektedir"

Kanun maddesi ise şu şekilde: "MADDE 12- 193 sayılı Kanununun geçici 67 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "faiz gelirleri için ayn ayrı veya birlikte bir katına" ibaresi "kar payı ve faiz gelirleri için ayn ayn veya birlikte %40'a" şeklinde, on yedinci fıkrasında yer alan "%15'e" ibaresi "%40'a" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "her bir sermaye piyasası aracı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi," ibaresi eklenmiştir"

Ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada düzenleme ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Tasarruf araçlarından vergi alınmasına karşıyım, ama ekonomik istikrarın çabuk tesis edilmesi adına bu kez destekliyorum" dedi.