Havale, EFT ve Fast ücretlerinde yeni değişiklik

Türkiye'de bankacılık sektöründe yeni değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre TCMB'den yeni karar da alındı.

Havale, EFT ve Fast ücretlerinde yeni değişiklik
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye'de bankacılık sektöründe yeni değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre TCMB'den yeni karar da alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/32)

MADDE 1- 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu maddenin birinci fıkrasındaki sürelerle bağlı kalınmaksızın sayfa başına azami 2 TL ücret alınabilir.” ibaresi “alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise hizmetin makul bedelini geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.